استودیو بازی سازی 229

برقراری ارتباط و همکاری

تیم استودیو 229

انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند برقراری ارتباط و همکاری …
ما نیز در استودیو سرگرمی ۲۲۹ نیازمند برقراری همکاری‌های سازنده ، کشف فرصت‌های بیشتری و تلاش برای تولید ارزش‌های ماندگار تر هستیم . الان که این متن را می‌خوانید باید بدانید که استودیو بازی‌سازی۲۲۹ در کل کشور ،دارای همکاری‌های فرد به فرد و یا همکاری‌های گروهی است و ما همواره به آن به عنوان یکی از افتخارات و دستاورد هایمان نگاه می کنیم. نیت اصلی ما اینست که برای ماندگار کردن روابط، باید رویکرد برد-بردی را اتخاذ کرد تا هر دو و یا چند طرف مشارکت رضایت قلبی داشته باشند.
اکنون نیز به یاری خدا تلاش داریم مجموعه سرگرمی ۲۲۹ را گسترش دهیم و برای این منظور تمام‌قد مایل به برقراری همکاری با شما هستیم.
بیشتر تمرکز استودیو سرگرمی ۲۲۹ برروی تولید و ساخت بازی های انلاین مولتی پلیر است و عموم این بازی ها تحت موبایل می باشند.
ما در صدد ایجاد همکاری در تبدیل و یا ساخت بازی‌های چند نفره آن لاین و همین طور سایر همکاری‌های تجاری ما بین ما و توانمندی‌های شما یکی از درخواست‌های ماست. پس در صورتی که این توانمندی را در خود می‌بینید ما حاضریم که همکار شما باشیم 🙂