استودیو بازی سازی 229

بازیهای شهر بازی

دتسگاه بازی قفل شکن pop the lockدستگاه بازی لوله کش Plumberدستگاه بازی snaky tickets

درباره بازی بازیهای شهر بازی

حتما برایتان پیش آمده که در شهر بازی های مختلف دستگاه های بازی را دیده باشید که بازی های کامپیوتری هستند. ۳ بازی ساخته شده توسط ما عبارتند از:

بازی ویدویی ماری snaky tickets در این بازی، شما تحت عنوان بازیکن باید میوه هایی که در نقشه و مسیرتان وجود دارد را بخورد تا امتیاز بیشتری کسب کنید.

بازی ویدویی لوله کش Plumber شامل ۱۰ شیر آب اصلی می باشد و بازی کن باید با هدایت اهرم ها و باز کردن شیر کاری کند که آب داخل شیر بعدی جریان پیدا کند.

در این بازی بازیکن باید حواس خود را جمع کند و زمانی که نشانگر صفحه روی سکه های طلایی رنگ قرار گرفت کلیک کند.

دسترسی از طریق